Hier vind je onze juridische teksten passend bij jouw bestelling:

Privacybeleid

Wij (DORTEX Werbung und Vertrieb mbH) verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend overeenkomstig de wet betreffende gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. In het volgende informeren wij u over de aard, omvang en toepassing van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. U kunt deze informatie op elk gewenst moment op onze website opvragen.

Gegevensoverdracht en -registratie voor interne en statistische doeleinden

Uw internetbrowser verzendt om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn onder andere datum en tijdstip van toegang, URL van de verwijzende website, opgehaald bestand, hoeveelheid verzonden data, type en versie browser, besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden afzonderlijk opgeslagen van andere gegevens die u invoert tijdens het gebruik van onze website. Een toewijzing van deze gegevens naar een bepaalde persoon is voor ons niet mogelijk. Deze gegevens worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en vervolgens verwijderd.

Bestandsdata

Indien tussen u en ons een contractuele relatie beredeneerd, inhoudelijk vormgegeven of gewijzigd moet worden, verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor zover nodig voor deze doeleinden. Op bevel van de bevoegde autoriteiten mogen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (bestandsdata) verstrekken, voor zover dit ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de autoriteiten voor constitutionele gegevensbescherming of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten noodzakelijk is.

Gebruiksgegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens, voor zover dit noodzakelijk is, om het gebruik van onze internetaanbieding mogelijk te maken of om af te rekenen (gebruiksgegevens). Dit betreft met name kenmerken van uw identificatie en informatie over begin en einde en de omvang van het gebruik van ons aanbod. Ten behoeve van reclame, marktonderzoek en de afstemming van onze website kunnen wij bij het gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen aanmaken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. De gebruikersprofielen mogen wij niet met gegevens over de drager van het pseudoniem koppelen. Op bevel van de bevoegde autoriteiten mogen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (bestandsdata) verstrekken, voor zover dit ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de autoriteiten voor constitutionele gegevensbescherming of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten noodzakelijk is.

Gebruik van cookies door DORTEX Werbung und Vertrieb mbH

Om de website te kunnen aanbieden maakt DORTEX Werbung und Vertrieb mbH gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van DORTEX Werbung und Vertrieb mbH naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Recht op informatie

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die DORTEX Werbung und Vertrieb mbH over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met DORTEX Werbung und Vertrieb mbH via post@holland-label.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shop contractuele overeenkomst.